TV

Klart det handlar om tv. Om filmar, om nyhender, om sport, om barne-tv, om alle opplevingane som ventar.

Men som Altibox-kunde skal du ikkje berre vera sikker på at du får det beste tv-tilbodet på skjermen heime i stova. Du skal òg vita at du får nyta godt av det nyaste innan teknologi.

Altibox har som mål å vera i framkant. Allereie i dag har me ein interaktiv tv-portal som gjer deg til den suverene sjefen med fjernkontrollen, same kva tv- eller filmleigetenestar du måtte ynska. Det siste nye me er stolt over å tilby, er Altibox TV Overalt, ein teneste som gjer at du kan sjå tv og film ikkje berre når du vil, men òg kvar du vil i hele Noreg.

No er tv- og filmtenestane til Altibox også tilgjengelege via datamaskina di. Vår nye teneste Altibox TV Overalt gjer at du kan sjå tv-kanalar live og leige film, så lenge du er kopla til din heimesentral. Snakk om grenselaus underhaldning!

Les meir om Altibox TV Overalt