IP Telefoni

Altibox gjer det endå lettare å halda kontakten med vener og familie via heimetelefonen – og takka vere fiberteknologien kan det aldri bli for dyrt å høyra ei stemme du er glad i.

No kan du ringje via din internettforbindelse. Ikkje berre blir det slutten på telefonrekninga og dyre tilleggstenestar, du får òg tilgjenge til morgondagens måte å ta ein telefon på - med ei rekkje tilleggstenestar inkludert!

Få eit nytt nummer eller behald ditt gamle. Du får spesifisert oversyn over samtalar og forbruk på våre nettsider. Oppføring i opplysningstenesta og opphavsmarkering på nødsamtalar – du vert kopla direkte til rett AMK-sentral (Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral).

Standard velkomsthelsing på din telefonsvarar, som enkelt lèt seg forandra ved å legga på eiga personleg helsing. Ei rekkje vidarekoplingstenestar er inkludert. Alle samtalar kjem til deg der du er. Det er gjort på få sekund, og både telefonsvarar- og vidarekoplingstenestane er klare til bruk med det same.