E-post oppsett

E-posttjenestane frå Altibox er tilpassa alle behov og er tilgjengeleg uansett kor ein måtte opphalda seg i verda. 

E-POST - Altibox

Du får, inkludert i abonnementet ditt, opptil fire e-postadresser i tillegg til hovedadressa. Kvar adresse har 15 GB tilgjengeleg lagringsplass og du kan sende e-post med vedleggstørrelse opp til 50 MB. Sjå her for oppsett av Altibox e-post.

Dessutan får du òg tilgjenge til ein kalendar der du kan setje inn eigne planar og gjeremål, to do-listar etc – som varslar deg. Kalendaren kan òg synkroniserast med iPhone eller iPad. Ein annan fordel er at heile familien kan dela same kalendar. Kvart familiemedlem kan leggje til, endre og avlyse aktivitetar frå sin eigen webmail. For informasjon om korleis ein set opp desse funksjonane, vennligst gå til vår "spørsmål og svar" side ved å trykkje her

E-POST - FUSI

Om du har ei "@fusi.no" e-post adresse skal du bruka følgande innstillingar.

POP3:
Innkommande e-post server          : pop.fusi.no
Innkommande e-post server port   : 110
Utgåande e-post server                 : smtp.fusi.no
Innkommande e-post server port   : 587

IMAP
Innkommande e-post server          : mail.fusi.no
Innkommande e-post server port   : 143
Utgåande e-post server                 : smtp.fusi.no
Innkommande e-post server port   : 587

Bruk godkjenning av passord, ikkje SSL.

GenereltGasta Design