Telefonsvarar

Telefonsvarar.jpg

Slik brukar du funksjonen Telefonsvarar. Ei standard velkomsthelsing ligg klar i tenesta.
Ynskjer du en personleg helsing eller å lytta til dine meldingar ringjer du 52 98 50 00 og fylg rettleiingane.

Telefonsvarar

Endre velkomsthelsinga til ei personleg helsing ring: 52 98 50 00
Lytt til talemeldingar ring: 52 98 50 00

Korleis endrar eg velkomsthelsinga på min telefonsvarar?

Ring telefonsvarartenesta på 52985000. Frå hovudmenyen, tast 1 for å koma til menyen for talepostkassen. Ein får då fyrst lest opp om det er nye talemeldingar. Etter dette vert det lest opp 4 val for endring av velkomsthelsing:

Tast 2 for å endra velkomsthelsing ved opptatt.
Tast 1 for å lesa inn ny velkomsthelsing ved opptatt.
Tast 2 for å lesa opp gjeldande velkomsthelsing ved opptatt.
Tast 3 for å gjenopprette standard velkomsthelsing ved opptatt.
Tast * for å koma tilbake til forrige meny.

Tast 3 for å endra velkomsthelsing ved manglande svar.
Tast 1 for å lesa inn ny velkomsthelsing ved manglande svar.
Tast 2 for å lesa opp gjeldande velkomsthelsing ved manglande svar.
Tast 3 for å gjenopprette standard velkomsthelsing ved manglande svar
Tast * for å koma tilbake til forrige meny.

Tast 6 for å endra passord for talepostkasse

Tast 7 for å kunna endra det innleste namnet.
Tast 1 for å lesa inn namn på nytt
Tast 2 for å spela av eksisterande opptak av namnet
Tast * for å koma tilbake til forrige meny.

GenereltGasta Design