Vidarekopling

Å kunna vidarekopla telefonen din, gjer at alle samtalar kjem til deg, uansett kvar du er. Det kan vera greit ved reiser eller ferie å sørga for at viktige telefonar kjem fram. For å setja opp vidarekopling, logg inn på Mine Sider og bruk sjølvbetjeninga for heimetelefon.

Alternativt kan vidarekopling styrast ved hjelp av *, # og resten av tastane på telefonen din. Det er gjort på få sekund, og tenesta er klar til bruk umiddelbart.

Direkte vidarekopling

Til nummer: * 2 1 * og tlf. nummer
Deaktiver: # 2 1 #
Sjekk status: * 2 1 #
Vent på bekrefting, slik at tenesta blir aktivert.

Vidarekopling ved opptatt

Til nummer: * 6 7 * og tlf. nummer
Deaktiver: # 6 7 #
Sjekk status: * 6 7 #
Vent på bekrefting, slik at tenesta blir aktivert.

Vidarekopling ved ikkje svar

Til nummer: * 6 1 * og tlf. nummer
Deaktiver: # 6 1 #
Sjekk status: * 6 1 #
Vent på bekrefting, slik at tenesta blir aktivert.

Aktiver skjult nummer

Aktiver: * 2 4 *
Deaktiver: # 2 4 #
Vent på bekrefting, slik at tenesta blir aktivert.

Dersom du normalt brukar synleg nummer utgående: Sjult nummer neste samtale: * 3 1 * og tlf. nummer

Dersom du normalt brukar sjult nummer utgående: Utgående nummervisning neste samtale: * 3 2 * og tlf. nummer

Vidarekopling til telefonsvarar

Direkte vidarekopling:
Aktiver: * 20 *
Deaktiver: # 20 #
Vent på bekrefting, slik at tenesta blir aktivert.

Vidarekopling ved ikkje svar:
Aktiver: * 60 *
Deaktiver: # 60 #
Vent på bekrefting, slik at tenesta blir aktivert.

Vidarekopling ved opptatt:
Aktiver: * 66 *
Deaktiver: # 66 #
Vent på bekrefting, slik at tenesta blir aktivert.